22/08/2011 5:05:00 CH

KHOA THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Địa chỉ liên lạc: Phòng 403 – Nhà A1

Trường Đại học Thủy lợi

175 Tây sơn – Hà Nội – Việt Nam

Điện thoại: (84-4) 35630991

Email: Khoatvtnn@wru.edu.vn

Được thành lập từ năm 1970 với chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm hiện nay khoảng 130 sinh viên, Khoa Thủy văn và Tài Nguyên nước (trước đây là khoa Thủy Văn - Môi trường) đào tạo đại học và sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Thủy văn, Tài nguyên nước và Phòng chống giảm nhẹ thiên tai. Trong 40 năm hoạt động đã có nhiều đóng góp quan trọng vào thành tích chung của Trường Đại học Thủy lợi, của ngành Thủy văn-Môi trường. Đã đào tạo nguồn nhân lực, góp phần không nhỏ vào những thành tựu phát triển Kinh tế - Xã hội của đất nước.

Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước gồm các bộ môn và viện
1. Bộ môn Thủy văn và Tài nguyên nước
2. Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai
3. Bộ môn Mô hình toán và dự báo khí tượng thủy văn
4.
Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu

Viện trưởng:    PGS TS  Phạm Thị Hương Lan 

Phó Viện trưởng: TS  Hoàng Thanh Tùng 

-          Tên giao dịch quốc tế : Institute of Hydrology, Môi trườngal and Biến đổi khí hậu

-          Tên viết tắt theo tiếng nước ngoài: IHECC

2. Nhiệm vụ chính của Viện

*) Theo Quyết định số 236 QĐ/TCCBLĐ của Bộ Thuỷ Lợi:  

(1). Nghiên cứu các đề tài khoa học thuộc lĩnh vực Thuỷ văn; quy hoạch và quản lý nguồn nước; chỉnh trị sông, bờ biển; quản lý lưu vực và bảo vệ môi trường.

(2). Tổ chức các hoạt động phục vụ sản xuất trong lĩnh vực Thuỷ văn và môi trường.

(3). Tham gia đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuỷ văn ứng dụng và kỹ thuật môi trường.

*) Theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường số đăng ký 036 ngày 25/3/1993:

(1). Nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ về thuỷ văn ứng dụng và tài nguyên nước, tác động môi trường đối với công trình thuỷ điện, thuỷ lợi.

(2). Nghiên cứu các biện pháp phòng chống ô nhiễm nước, phòng chống bão lụt, chỉnh trị sông ngòi và bờ biển.

(3). Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ

*) Nhiệm vụ theo quyết định số 2577/QĐ-BNN Ngày 27 tháng 09 năm 2010 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa  học, phát triển công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về khí tượng, thuỷ văn, tài nguyên nước, môi trường  phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái phù hợp với mục tiêu, chương trình đào tạo của Trường và quy định hiện hành của pháp luật.

2. Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp phục vụ các dịch vụ công ích của Nhà nước  nhằm phát triển tài nguyên đất, nước ; bảo vệ môi trường; khí tượng, thuỷ văn và thích ứng với biến đổi khí hậu; quản lý và khai thác tổng hợp nguồn nước theo quy định của pháp luật

3. Thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác đào tạo đại học, sau đại học; bồi dưỡng chuyên đề theo kế hoạch của Trường theo các lĩnh vực hoạt động của Viện về khí tượng, thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, phòng tránh thiên tai và thích ứng với  biến đổi khí hậu. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho giảng viên và sinh viên của trường tiếp cận và tham gia nghiên cứu giải quyết các vấn đề thực tế phù hợp với chương trình đào tạo được duyệt theo quy định của pháp luật.

4. Tư vấn các lĩnh vực về khí tượng thuỷ văn, tài nguyên nước phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, diêm nghiệp, thuỷ lợi, quy hoạch bảo vệ môi trường , chỉnh trị sông, bảo vệ bờ biển , phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai; nghiên cứu , dự báo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn.

5. Cung cấp dịch vụ tư vấn về quy hoạch, khảo sát, thiết kế quản lý dự án liên quan đến thuỷ văn , môi trường, biến đổi khí hậu phục vụ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn.

6. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ tư vấn thuộc nhiệm vụ của Viện.

 7. Đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các dự án, chương trình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, môi trường, khí tượng, thuỷ văn và Biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

8. Được sử dụng các Phòng thí nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật của Trường để nghiên cứu và triển khai các dịch vụ khoa học công nghệ theo quy định của Trường và pháp luật hiện hành ; quản lý , sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật.

    *) Theo giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường số đăng ký  A- 939 ngày 20/10/2010

            +) Nghiên cứu khoa học về khí tượng, thuỷ văn, tài nguyên, môi trường, phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu, quản lý khai thác tổng hợp nguồn nước.

            +) Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, cung cấp dịch vụ tư vấn về: điều tra cơ bản , quy hoạch, khảo sát , thiết kế , quản lý dự án, thẩm định dự án về nông , lâm, ngư nghiệp và thuỷ lợi, quy hoạch bảo vệ môi trường, chỉnh trị sông và bờ biển, công trình biển, phòng chống lũ lụt và giảm nhẹ thiên tai, nghiên cứu , dự báo về biến đổi khí hậu và tác động của biến đổi khí hậu đến nông, lâm, ngư nghiệp và thuỷ lợi; chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật ; Đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

            +) Hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Viện.

 

3. Lịch sử thành lập

            Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu được thành lập trên cơ sở nâng cấp trung tâm Thủy văn ứng dụng và Kỹ thuật Môi trường. Trung tâm Thuỷ văn ứng dụng và Kỹ thuật Môi trường được thành lập theo quyết định số 236-QĐ/TCCB-LĐ ngày 12/5/1992 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ Lợi (nay là Bộ NN & PTNT). Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu là một Tổ chức khoa học và công nghệ công lập tự trang trải kinh phí thuộc trường Đại học. Viện cũng là một tổ chức được Bộ Nông nghiệp và PTNT ra quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi; có quy chế hoạt động do Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi ban hành.

     Viện được thành lập dựa trên nền tảng cơ sở vật chất và nguồn nhân lực khoa học công nghệ trình độ cao của Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước và Trung tâm thủy văn ứng dụng và kỹ thuật môi trường và các khoa có liên quan trong trường. Đội ngũ Cán bộ khoa học kỹ thuật của Viện (Trung tâm cũ) không ngừng phát triển cả về số lượng, chất lượng. Viện (trung tâm cũ) chủ yếu tập trung vào nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất, thực hiện các dịch vụ tư vấn, hợp đồng sản xuất, đồng thời cũng hỗ trợ cho khoa trong công tác đào tạo.

            Với đội ngũ cán bộ khoa học, công nghệ, với nhiều chuyên gia đầu ngành là GS, PGS, TS, Th.S nhiều kinh nghiệm, qua 18 năm phát triển và trưởng thành, Viện Thủy văn Môi trường và Biến đổi khí hậu (trung tâm cũ) đã đạt được nhiều thành tựu nghiên cứu, thực hiện các dịch vụ tư vấn quy hoạch, khảo sát thiết kế phục vụ nông nghiệp, thủy lợi, tài nguyên nước, cấp thoát nước, môi trường phục vụ phát triển kinh tế.    

    -  Khoa có vườn khí tượng ( có trạm quan trắc khí tượng tự động nối với máy tính và có thể xem các thông tin khí tượng ,như x, to, d, v, Z, to mặt đất, …).

 
 
(Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước)

 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
 

 Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review