23/10/2012 8:25:00 SA

1. Đảng ủy Khoa:

Bí thư Đảng uỷ
PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Email : lanpth@wru.edu.vn

 

 

Phó bí thư Đảng uỷ
TS Hoàng Thanh Tùng

Email: httung@wru.edu.vn

 

 

 

2. Ban chủ nhiệm Khoa

Trưởng Khoa
PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

Email : lanpth@wru.edu.vn

 

Phó Trưởng Khoa
TS. Hoàng Thanh Tùng

Email: httung@wru.edu.vn

 

Trợ lý khoa

KS Nguyễn Thị Thùy An

Email: thuyankhoav@wru.edu.vn

 

 

3. Ban chấp hành Công đoàn Khoa:    

CT công đoàn : PGS TS. Ngô Lê Long 
P. CT công đoàn ThS. Nguyễn Hồ Phương Thảo
 
4. Chi đoàn giáo viên:

Bí thư Chi đoàn: ThS. Nguyễn Mạnh Minh Toàn

 

CÁC BỘ MÔN VÀ VIỆN

1. Thủy văn và Tài nguyên nước: Số giáo viên: 11

Trưởng bộ môn: TS Hoàng Thanh Tùng

Phó trưởng bộ môn: TS Ngô Lê An

Chức năng chính:

  Do đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác nên Bộ môn đã được Nhà nước tặng Hân chương Lao động Hạng 2 và hạng 3, hai bằng khen của Chính Phủ.

2. Bộ môn Mô hình toán và dự báo khí tượng thủy văn: Số giáo viên: 07

Trưởng bộ môn: PGS.TS. Ngô Lê Long

 

Phó trưởng bộ môn: ThS Phạm Xuân Hòa

 

Chức năng chính:

  • Đào tạo Đại học và Sau đại học với 5 môn học thuộc chương trình đào tạo Đại học cho các ngành Công trình, Thủy nông - Cải tạo đất, Thủy điện, Kinh tế Thủy lợi, Thủy văn, các lớp Tại chức và Ngắn hạn trong cả nước.
  • Đào tạo Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực, Thủy văn công trình và thủy lợi.
  • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa họccác cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh Thành, cơ sở) và phục vụ sản suất

  Do đạt được nhiều thành tích trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác nên Bộ môn đã nhận được một bằng khen của Bộ Thủy lợi, một bằng khen của Chính Phủ.

3. Bộ môn Kỹ thuật sông và Quản lý thiên tai: Số giáo viên: 12

 

Trưởng bộ môn: TS. Phạm Thanh Hải

Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Hồ Phương Thảo 

 

 

Chức năng chính:
  • . Đào tạo Đại học với 3 môn học chính ở bậc đại học cho các ngành Công trình, Thủy nông - Cải tạo đất, Thủy điện, Kinh tế Thủy lợi, Thủy văn, các lớp Tại chức và Ngắn hạn trong cả nước.
  • Đào tạo Thạc sĩ & Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực, Thủy văn công trình và thủy lợi.
  • Tham gia các chương trình Nghiên cứu Khoa học các cấp (Nhà nước, Bộ, Tỉnh Thành, cơ sở) và các dự án phục vụ sản suất.

4. Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu

Viện trưởng:    PGS TS  Phạm Thị Hương Lan 

Phó Viện trưởng: TS  Hoàng Thanh Tùng 

-       

KhoaV

 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
 

 Cơ sở dữ liệu
 
 Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review