10/11/2012 9:52:00 CH
Bộ môn Thuỷ văn và Tài nguyên nước được thành lập vào năm 2009 từ 2 bộ môn chuyên ngành Tính toán Thuỷ văn và Thuỷ văn Công trình.
Danh sách các thành viên của Bộ môn:
 
 1
TS. Hoàng Thanh Tùng
Phó Chủ nhiệm Khoa
Viện Phó Viện TVMT&BĐKH
Trưởng Bộ môn  

2
TS. Ngô Lê An
Phó trưởng Bộ môn 
 
 3  PGS. TS Lê Văn Nghinh
 
 4  TS. Nguyễn Mai Đăng
 
 5  NCS. Cù Thị Phương
 
 6  NCS. Nguyễn Thị Thu Nga
 
 7  NCS. Vũ Thị Minh Huệ
 
 8  ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
 

ThS. Bùi Ngọc Quyên

10
ThS. Nguyễn Mạnh Minh Toàn

11
NCS. Trịnh Quang Toàn

Khoa Thuỷ văn & Tài nguyên nước

 Tin mới
 
 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
  Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review