23/08/2011 9:47:00 SA

         Khi đất nước phát triển, mở cửa hội nhập với thế giới, hành tinh đang kêu cứu do biến đổi khí hậu, mặt trái của công nghiệp phát triển nóng, nước sạch là thứ không thể coi là vô tận của Trời cho. Nguồn nước cạn kiệt, tài nguyên nước bị khai thác quá giới hạn cho phép, tình trạng ô nhiễm nguồn nước đã trở thành vấn đề thời sự hàng ngày, càng làm cho nước sạch trở nên khan hiếm, không đủ đáp ứng cho phát triển, làm cho các hệ sinh thái lưu vực sông bị mất cân bằng… Đứng trước thực trạng như vậy, tài nguyên nước đã phải coi là thứ tài nguyên hữu hạn mà mọi hoạt động kinh tế xã hội đều cần. Vấn đề quy hoạch, phân bổ chia sẻ tài nguyên khai thác, bảo vệ và phát triển môi trường bền vững cho hiện tại và tương lai; đồng thời phải hàng ngày phải ứng phó thiên tai (bão lũ, sạt trượt lở đất…), giảm thiểu thiệt hại, đã đưa ngành thuỷ văn sang giai đoạn mới, đòi hỏi ngành khoa học về nước phải định lượng, quản lý nghiêm ngặt theo cả không gian và thời gian, cả số lượng và chất lượng. Nước là thứ tài nguyên đặc biệt của quốc gia cần phải được ứng xử ở trình độ cao và khôn ngoan.

Bởi vậy, Chương trình đào tạo của Khoa đã phát triển với những kiến thức tiên tiến nhất của thời đại đáp ứng được với yêu cầu chất lượng trình độ cao cho đất nước đồng thời có cấu trúc phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, tạo thuận lợi tối đa cho người học. Chương trình đào tạo được thiết kế cho phép liên thông dọc giữa các trình độ; liên thông ngang giữa các ngành, chuyên ngành tăng tính mềm dẻo để người học sau khi ra trường dễ dàng thích nghi với môi trường lao động đa dạng của xã hội. Người học dễ dàng học được nhiều Bằng khi cần thiết.

Trường và Khoa đã và đang chuyển đổi phương thức đào tạo từ niên chế sang học chế tín chỉ với Chương trình chuẩn: kỹ sư 4 năm, thạc sĩ 1.5 năm, và Tiến sĩ 3 năm. Nhiều môn học được tinh giảm sử dụng phương pháp dạy học tiên tiến với sự trợ giúp của tin học và các thiết bị nghe nhìn trong giảng dạy. Tăng cường rèn luyện kỹ năng và tính chủ động lao động sáng tạo cho sinh viên. Cho phép người học có khả năng đón nhận xử lý thông tin nhanh và hiệu quả, làm việc với môi trường lao động cạnh tranh quốc tế ngay trên sân nhà.

Để đáp tạo thuận lợi cho công tác tổ chức và quản lý đào tạo và phát triển ngành nghề. Kỹ thuật Môi trường phải trở thành ngành độc lập, phục vụ cho công tác kiểm soát và quản lý và xử lý môi trường, ngày 22 tháng 2 năm 2007 tại Quyết định số 108/QĐ-ĐHTL-TCCB của Hiệu trưởng Trường ĐH Thuỷ lợi, Khoa Môi trường được thành lập đổi tên Khoa Thuỷ văn và môi trường thành Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước. Sau đó tại Quyết định số 778/QĐ-ĐHTL-TCCB ngày 19/7/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thuỷ lợi giao nhiệm vụ cho các khoa quản lý ngành đào tạo, trong đó:

Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước được giao quản lý và xây dựng 3 ngành:

         Trình độ Đại học:

-         Ngành Thuỷ văn và Tài nguyên nước.

-         Ngành Quản lý và Giảm nhẹ thiên tai.

-         Ngành Khí tượng (mở sau 2010).
 
Đào tạo trình độ Thạc sĩ:

-         Chuyên ngành Thuỷ văn học

-         Chuyên ngành Phát triển nguồn nước

-         Chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển

-         Chuyên ngành Quản lý thiên tai.

Đào tạo trình độ Tiến sĩ:

-         Chuyên ngành Thuỷ văn học

-         Chuyên ngành Phát triển nguồn nước

-         Chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển

khoa V

 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
  Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review