23/08/2011 8:33:00 SA
 

HÌNH THỨC VÀ CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

HÌNH THỨC ĐÀO TẠO:

  • Chính quy với trình độ đại học và sau đại học.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

Ngành 1: Thuỷ văn và Tài nguyên nước (hiện tại)

Đào tạo kỹ sư thuỷ văn và tài nguyên nước có năng lực đánh giá tài nguyên nước (số lượng, chất lượng), nghiên cứu tổng hợp các quy luật biến đổi của nước theo không gian, thời gian; nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên nước. Cảnh báo, dự báo các rủi ro, thiệt hại do nước gây ra.

Ngành 2: Quản lý và giảm nhẹ thiên tai (hiện tại)

Đào tạo kỹ sư quản lý và giảm nhẹ thiên tai có năng lực nắm bắt các quy luật của tự nhiên, các loại hình thiên tai, phân tích tính toán và đề xuất các giải pháp quản lý, phòng chống và giảm nhẹ các thiên tai chủ yếu ở Việt Nam; lập quy hoạch và thiết kế các công trình chỉnh trị sông, bờ biển. 

Ngành 3: Khí tượng (trong quy hoạch)

Đào tạo kỹ sư khí tượng có năng lực phân tích, tính toán và dự báo các quy luật biến đổi khí tượng, khí hậu, dự báo thời tiết phục vụ các ngành kinh tế, xã hội như là khí tượng nông nghiệp, khí tượng hàng không, khí tượng biển…; nghiên cứu dự báo khí tượng phục vụ quản lý , phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC
Ngành : Thuỷ văn và Tài nguyên nước
Bao gồm:     Chuyên ngành 1: Thuỷ văn và Tài nguyên nước
                     Chuyên ngành 2: Chỉnh trị sông và bờ biển
 
                     Chuyên ngành 3: Phát triển nguồn nước

SAU KHI RA TRƯỜNG, KỸ SƯ THỦY VĂN VÀ TÀI NGUYÊN NƯỚC SẼ LÀM GÌ?

Các kỹ sư, thạc sỹ, tiến sỹ được đào tạo từ Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước đều có trình độ chuyên môn vững vàng, tiếp cận nhanh với trình độ cao về khoa học kỹ thuật nên đã được các cơ quan khoa học, các cơ quan quản lý, các Công ty ... đánh giá cao về chất lượng đào tạo.

Những cơ quan chính mà các kỹ sư thủy văn tài nguyên nước khi ra trường có thể đến làm việc gồm:

  • Các đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học như các trường đại học khối kỹ thuật, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các viện nghiên cứu về thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, hải dương học…
  • Các cơ quan quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi Trường, Tổng Cục Biển, Cục Quản lý đê điều & PCGNTT, Cục Thủy lợi, Cục Quản lý Công trình Thủy lợi, Cục Quản lý Tài nguyên nước, Uỷ Ban Mekong…
  • Các Chi cục, phòng Ban thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Chi Cục Quản lý đê điều & PCGNTT các tỉnh…
  • Trung tâm dự báo KTTV Trung Ương, Khu vực, các Đài dự báo khí tượng thủy văn các tỉnh…
  • Các công ty tư vấn thiết kế thủy lợi, thủy điện, các công ty tư nhân…

KẾT QUẢ ĐÀO TẠO

Tính đến năm 2012 khoa đã đào tạo được: 

·        Hơn 1800 kỹ sư ngành Thủy văn - Môi trường, trong đó hơn 180 kỹ sư hệ chuyên tu, tại chức và hơn 1620 kỹ sư hệ chính quy.

·         Là khoa đi đầu trong đào tạo trên đại học, khoá học đầu tiên đào tạo cao học ở trường đại học Thủy lợi là ngành Thủy văn (từ khoá 1), đến nay đã đào tạo được trên 160 thạc sỹ, 40 tiến sỹ.

·         Hiện đang có 10 nghiên cứu sinh tiếp tục được đào tạo ở các bộ môn và có hơn 37 học viên cao học đang theo học ở các khoá tại trường

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động không thể thiều bên cạnh nhiệm vụ đào tạo. Các giáo viên và sinh viên của Khoa đã chủ trì hoặc tham gia thực hiện thành công nhiều đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, Tỉnh.  Tính đến năm 2008:

  • Các giảng viên trong khoa đã làm chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thư ký  trên 12 đề tài cấp Nhà nước, trên 50 đề tài cấp Bộ và chủ trì nhiều dự án khoa học công nghệ và các đề tài PVSX trong lĩnh vực thủy văn, tài nguyên nước, môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.
  • Sinh viên Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước luôn luôn đi đầu trong phong trào Sinh viên NCKH của trường ở cả về số lượng cũng như chất lượng của các đề tài.  Cụ thể trong 2 năm gần đây đã dành được 01 giải nhất sinh viên NCKH toàn quốc, 01giải nhất Sáng tạo Khoa học VIFOTEC năm 2007 và 01 giải nhì sinh viên NCKH toàn quốc, 01 giải nhì Sáng tạo Khoa học VIFOTEC năm 2008.
Để đáp ứng yêu cầu nhân lực của thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, nhà trường và khoa đã đổi mới phương thức đào tạo từ niên chế sang tín chỉ. Chương trình đào tạo ngành Thủy văn & Tài nguyên nước đã tham khảo của nhiều trường đại học tiên tiến của Hoa Kỳ, Khoa đã chủ động xây dựng chương trình đào tạo ngành Thủy văn và Tài nguyên nước theo chương trình của trường Đại học Bang Florida, Hoa Kỳ để giảng dạy theo phương châm lấy người học làm trung tâm, coi trọng phát huy khả năng tự học, tự làm việc và phương pháp tư duy sáng tạo của người học.
 
Theo chương trình đào tạo này, khả năng học tập và thực hành gắn với thực tiễn được tăng cường. Nhờ vậy, thời gian đào tạo được rút xuống chỉ còn 4 năm (thay cho 5 năm như trước đây) mà khả năng làm việc và chất lượng đào tạo lại cao hơn.

KhoaV

 Thư viện ảnh
 
 Bản đồ rủi ro thiên tai
 

 Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review