GIẢI NCKH CẤP KHOA LẦN THỨ 26 KHỐI SINH VIÊN (1321)
17/05/2013 10:11:00 SA
Sau một ngày làm việc hiệu quả hội đồng NCKH Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước đã chọn được sinh viên có thành tích cao nhất năm 2013
DANH SÁCH GIẢI NCKH CẤP KHOA

TT

Tên đề tài

Sinh viên

thực hiện

Lớp

Giáo viên

hướng dẫn

Điểm

đánh giá

Xếp loại

 

1

Nghiên cứu đề xuất giải pháp hạ thấp mực nướcngầm phục vụ khai thác mỏ núi pháo – huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Kiều Trung Hiếu

52V1

TS. Hoàng Thanh Tùng

92.5

Nhất

 

2

Nghiên cứu sự thay đổi lượng mưa theo độ cao - ứng dụng cho lưu vực sông vu gia – thu bồn

Đỗ Thị Ngọc Ánh

53V1

Ts Nguyễn Hoàng Sơn

88.3

Nhì

 

3

Nghiên cứu phương pháp IDW để nội suy mưa - ứng dụng cho lưu vực sông vu gia- thu bồn

Vũ Thị Thu Phương

53V1

TS Nguyễn Hoàng Sơn

88

Nhì

 

Nguyễn Hoàng Anh

 

4

Nghiên cứu ứng dụng mô hình swat mô phỏng dòng chảy lưu vực sông sê san

Đặng Thu Hạnh

52V

TS. Ngô Lê An

87

Nhì

 

5

Nghiên cứu so sánh các đường đơn vi tổng hợp

Lê Thị Chính

53V1

TS. Ngô Lê An

87

Ba

 

Lại Thị Huyền

53V2

 

6

Xây dựng bản đồ ngập lụt cho  lưu vực vũ gia thu bồn

Nguyễn Anh Tuấn

51G

TS.Trần Kim Châu

85.6

Ba

 

Nguyễn Hoàng Hải

51V

 

7

Ứng dụng gis đánh giá biến động bồi xói khu vực cửa sông Cửa Việt

Đào Thị Thảo, Ngô Thị Mừng, Trương Thị Thúy

52G

PGS.TS Ngô Lê Long

85

Ba

 

8

Tính toán nhu cầu dùng nước của cây trồng trên lưu vực sông thạch hãn khi xét tới biến đổi khí hậu

Phan Thị Thu Hiền

51G

TS. Hoàng Thanh Tùng

84.8

Ba

 

Trần Thị Hương Tình

51V1

 

9

Đánh giá khả năng cắt lũ của hồ thủy điện sông tranh ii trên sông thu bồn đến hạ du lưu vục sông vũ gia – thu bồn

Hoàng Đình Chiến

51G

TS. Nguyễn Mai Đăng

84.5

Ba

 

10

Ứng dụng mô hình swat đánh giá tác động của rừng đến dòng chảy trên lưu vực sông srepok

Bùi Ngọc Quỳnh

51G

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

84

KK

 

Bùi Thị Thu Trang

51V1

 

11

Xây dựng bản đồ ngập lụt cho lưu vực sông hoàng long

Vũ Thị Hồng Nhung     

Nguyễn Thị Vân

51V1

PGS.TS Phạm Thi Hương  Lan

TS. Trần Kim Châu

84

KK

 

51V1

 

12

Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông kone- hà thanh

Nguyễn Quang Tráng

51V1

Trần Kim Châu

83.3

KK

 

Trịnh Như Trang

 

13

ứng dụng mô hình hecgeo-hms để xác định các đặc trưng lưu vực

Vũ Thị Hậu; Nguyễn Thị Hiền

52V

TS Trần Kim Châu

81.4

KK

 

14

Xử lí số liệu địa hình làm đầu vào phục vụ cho bài toán thủy lực

Phan Thị Diệu Huyền

51G

Trần Kim Châu

81

KK

 

15

xây dựng mô hình tính mưa bình quân lưu vực bằng đa giác theissen trên gis

Vũ Thị Hậu; Nguyễn Thị Hiền

52V

TS Trần Kim Châu

80.8

KK

 

 

16

Nghiên cứu tiết khí trong năm ở một số vùng ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu

Nguyễn Thị Hải Anh

51V1

PGS TS Nguyễn Văn Lai

80

KK

 

Đặng Văn Tùng

51V1

 

17

Mô phỏng vỡ đập yên lập

Vũ Thị Hà Thư

51V1

TS Trần Kim Châu

79

KK

 

Đào Thị Xuyến

51V1

 

18

Nhu cầu sử dụng nước của lưu vực sông đáy- nam định

Nguyễn Thị Thu Trang

51G

Nguyễn Thế Toàn

77.5

KK

 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

51V1

 

19

xây dựng bộ công cụ chuyển đổi từ hệ quy chiếu wgs84 sang vn2000 và ngược lại

Vũ Hoàng Tùng

Đào Khiêm  

51G

51V

TS Trần Kim Châu

76

KK

 

 

20

Ứng dụng mô hình toán tính toán thủy lực tiêu hệ thống xuân thủy_nam định

Lê Thị Ngân

51V1

Nguyễn Thế Toàn

75.7

KK

 

Nguyễn Thị Thu Bình

 

21

Xác định dung tích hồ chứa hưng thi làm cơ sở phục vụ phòng lũ sông hoàng long

Vũ Hoàng Tùng

51G

TS Trần Kim Châu

72.6

KK

 

Đào Khiêm

51V

 

khoa V

Các tin khác

 
 Tin mới
 
 Thư viện ảnh
 


 Bản đồ rủi ro thiên tai
 

 Thời tiết
 
Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Thời tiết hiện chưa có.

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review