Tiêu đề Nguồn Ngày cập nhật Tải về

Hướng dẫn tổ chức thực hiện nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng

Tài liệu hướng dẫn được Trung tâm PT và GN thiên tai phối hợp với các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam trong Nhóm công tác về quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDRM-TWG), Sáng kiến Mạng lưới vận động chính sách về Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng tại Việt Nam (JANI) đã xây dựng tài liệu và đã được Tổng cục Thủy lợi phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TCTL-ĐĐ ngày 22/8/2011

Trung tâm PT&GNTT

15/11/2011

Tải về

Tài liệu kỹ thuật

Đây có thể coi là một bộ tài liệu chuyên khảo, cung cấp những kiến thức từ cơ bản đến nội dung chuyên sâu và chi tiết về QLRRTT và thích ứng với BĐKH, QLRRTT dựa vào cộng đồng cho các giảng viên và học viên, các cán bộ đang công tác và hoạt động trực tiếp trong lĩnh vực QLRRTT và BĐKH cũng như các cán bộ ngoài ngành. Dựa trên tài liệu chuyên khảo này, các giảng viên sẽ xây dựng được các chương trình và nội dung đào tạo riêng biệt dành cho các đối tượng học viên cấp tỉnh, huyện cũng như hỗ trợ triển khai các hoạt động đào tạo trong khuôn khổ Đề án Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng ở Việt nam.

Các chuyên giá của Trung tâm ĐT&HT Quốc tế - Viện KH Thủy lợi VN; Trường Đại học Thủy lợi; Nhóm tư vấn Quốc tế thuộc Trường đại học RMIT (Úc); Đại học Đông Anglia và Đại học Sussex (Anh) nghiên cứu và xây dựng.

21/02/2012

Tải về

Maximum shred and Xtreme Antler
No2 Maximus Review
Testcore pro Reviews
Does Maximum Shred Really Work?
Ketone slim XT review
blackline elite free trial
optimal stack review