Lời chào mừng

 

Chào mừng các Quý vị, các bạn đã đến với trang WEB khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, một khoa truyền thống của trường Đại học Thủy lợi.

Trong suốt chặng đường trên 50 năm qua, Khoa đã và đang không ngừng phát triển trở thành một nơi đứng đầu trong cả nước về đào tạo ngành thủy văn, tài nguyên nước, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ và đại học phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

Với đội ngũ giảng viên nhiệt tình và có trình độ với 90% giảng viên có học vị tiến sĩ và phần lớn được đào tạo ở nước ngoài, Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước sẽ tiếp tục khẳng định là Khoa tiên phong trong đổi mới nội dung và chương trình giảng dạy, tiếp cận với trình độ các nước tiên tiến trên thế giới để đáp ứng yêu cầu của người học và của xã hội.

Trong chặng đường phát triển sắp tới, Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác của tất cả tổ chức, cá nhân, sẵn sàng chia sẻ các giá trị và mong muốn đóng góp vào sự thành công của Khoa