Mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước - WROS

Nhằm nâng cao và mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ngày 19 tháng 6 năm 2019, Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước (TV&TNN), trường Đại học Thuỷ lợi đã tổ chức buổi hội thảo và trao đổi về mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực với các giáo sư và nhà khoa học của công ty OYO Corperation, Nhật Bản.

GS.TS Marshall Silver và các nhà khoa học của công ty OYO Corperation, Nhật Bản

Tham gia buổi hội thảo: về phía công ty OYO Coperation có GS.TS Marshall Silver (Giám đốc Quản lý), GS. Mitsuru Yabe, GS. Tadashi Yoshioka và TS. Kazuki Nakamura. Về phía khoa TV &TNN, có GS. TS Phạm Thị Hương Lan (Trưởng Khoa  Thuỷ văn và Tài nguyên nước), PGS.TS Hoàng Thanh Tùng (Phó Trưởng Khoa) cùng các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên trong Khoa.

Các nhà khoa học, giảng viên và sinh viên khoa TV & TNN tham gia hội thảo

Tại buổi hội thảo, GS. Mitsuru Yabe đã trình bày mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước được biết đến với tên gọi là WROS (Water Resources management Operating System). Mô hình WROS bao gồm 3 phiên bản khác nhau như: WROS BASIC, WROS WQ và WROS PLUS và đáp ứng các yêu cầu tính toán quản lý khác nhau liên quan đến ngập lụt, vận chuyển bùn cát, sử dụng đất, ô nhiễm, xâm nhập mặn, phân tích chính sách, tính toán cân bằng nước, tính toán nhu cầu nước và phân tích đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hâu.

Giao diện của mô hình quản lý tổng hợp tài nguyên nước – WROS

Đặc biệt, mô hình WROS còn cho phép các kết nối giữa nước mặt và nước ngầm trong lưu vực nghiên cứu, đồng thời thực hiện các phân tích và tương tác giữa nước mặt và nước ngầm. Ngoài ra, mô hình WROS cũng cho phép thực hiện các phân tích và xem xét dòng chảy nhiều tầng, nhiều pha (nước và không khí).

Các nhà khoa học tham gia trao đổi

Sau phần trình bày của GS. Mitsuru Yabe hội thảo tiếp tục với phần trao đổi rất thú vị giữa các nhà khoa học, nhằm hướng tới việc phát triển và áp dụng mô hình WROS cho một số lưu vực cụ thể của Việt Nam trong tương lai gần.

   0   Tổng số: