Các công trình NCKH khác

Một số công trình NCKH khác mà các cán bộ giảng viên trong khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước đã thực hiện.

[1]. Tính lũ lớn nhất khả năng công trình thủy điện Trung Sơn, WB (2009).

[2]. Tư vấn thẩm tra Hồ sơ tính toán thủy văn cầu Xuân Tảo và Phù Lôi thuộc dự án Xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên, TEDI (2012).

[3]. Đánh giá tác động môi trường thủy điện hạ Sê San 1/ Sê San 5, EVN (2008-2009).

[4]. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, Bộ KHCN (2015).

[5]. Đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Hồng” do AFD tài trợ (2017)

- ...