Tư vấn & chuyển giao công nghệ

1) Vận hành hồ chứa

Đang cập nhật

-...

2) Phần mềm chuyên ngành

- Mô hình toán thuỷ văn như: TANK, NAM, MIKE NAM, SSARR, HEC-HMS, vv

- Mô hình toán thuỷ lực như: HEC-RAS, EFCD, DELFT, họ mô hình MIKE như MIKE 11, MIKE 21, MIKE 3, VRSAP, KOD, vv

- Mô hình quản lý vận hành hồ chứa: HEC-RESSIM, WRMS, vv

- Các mô hình khác: SWAT, MIKE BASIN, CROPWAT, IQQM, SPSS, STATA, Geo-Slope, SWMM, vv

- Viễn thám và GIS: AcrGIS, Mapinfor, MicroStation, vv

- ...

3) Các công trình tiêu biểu đã chuyển giao

a) Cấp nhà nước

Một số kết quả tư vấn và chuyển giao công nghệ của các đề tài NCKH cấp nhà nước điển hình có thể kể đến là:

- Nghiên cứu cân bằng nước phục vụ phát triển dân sinh kinh tế vùng ven biển miền trung (1992-1994).

- Nghiên cứu cân bằng bảo vệ, sử dụng có hiệu quả nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội Tây Nguyên (1992-1993).

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xoá các khu chậm lũ sông Hồng, sông Đáy và sông Hoàng Long (2008-2009).

- ...

b) Cấp Bộ

- Nghiên cứu phương pháp dự báo dòng chảy lũ sông Miền Trung - Lưu vực sông Hương (2006-2007).

- Nghiên cứu giải pháp thoát lũ cho một số sông lớn miền Trung nhằm bảo vệ các khu kinh tế tập trung, các khu dân cư dọc Quốc lộ 1A (2006).

- Nghiên cứu, tính toán xác định đường mực nước thiết kế đê sông Lô và sông Phó Đáy thuộc kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2008 (2008).

- Dự án nghiên cứu đánh giá thực trạng công trình đê điều (2010).

- Thẩm định dự án lập quy trình vận hành liên hồ chứa Hoà Bình  (2010).

- Nghiên cứu giải pháp ổn định cửa vào và lòng dẫn sông Đáy đảm bảo yêu cầu lấy nước mùa kiệt và thoát lũ (2011-2013).

- Quy hoạch phòng chống lũ sông Hoàng Long (2014).

- Tham gia dự án an toàn đập của Newzealand (2017-nay).

- ...

c) Cấp tỉnh

- Nghiên cứu mức độ nhiễm độc Arsenic nước dưới đất trong tầm tích đệ tứ và ảnh hưởng của nó tới sức khoẻ cộng động tỉnh Hà Tây (2005).

- Chỉnh trị và nạo vét luồng tuyến cửa Đại, sông Trà Khúc,  Quảng Ngãi (2005-2006).

- Dự án nạo vét sông Đáy từ Cầu Gián khẩu đến cửa Đáy, Ninh Bình (2010).

- Quy hoạch thuỷ lợi hệ thống Nam Ninh, Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Xuân Thuỷ, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định (2011).

- Quy hoạch  phòng chống lũ chi tiết của các tuyến sông có đê trên địa bàn Hà Nam đến năm 2020 (2011).

- Tính toán thủy văn, thuỷ lực, mô phỏng bài toán vỡ đập hồ Kẻ gỗ, Nghệ An (2011).

- Thẩm tra quy hoạch phòng chống lũ sông Trà lý, Tỉnh Thái Bình (2012).

- Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Sơn La (2014).

- Đánh giá xói lở, bồi lắng lòng dẫn đoạn từ cầu Hóa An đến Cầu Ghềnh, tỉnh Đồng Nai (2016).

- Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đà Nẵng (2017- nay).

- ...

d) Khác

- Tính lũ lớn nhất khả năng công trình thủy điện Trung Sơn, WB (2009).

- Tư vấn thẩm tra Hồ sơ tính toán thủy văn cầu Xuân Tảo và Phù Lôi thuộc dự án Xây dựng Quốc lộ 3 mới đoạn Hà Nội – Thái Nguyên, TEDI (2012).

- Đánh giá tác động môi trường thủy điện hạ Sê San 1/ Sê San 5, EVN (2008-2009).

- Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất các tiêu chuẩn thiết kế lũ, đê biển trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng ở Việt Nam và giải pháp phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, Bộ KHCN (2015).

- ...

  Gửi ý kiến phản hồi
201