Đào tạo trình độ Tiến sĩ:

Đào tạo trình độ Tiến sĩ:

  • Chuyên ngành Thuỷ văn học
  • Chuyên ngành Phát triển nguồn nước
  • Chuyên ngành Chỉnh trị sông và bờ biển

 

Đào tạo trình độ Tiến sĩ kỹ thuật (trước đây là Phó tiến sĩ) chuyên ngành Thủy văn học là một trong số ít chuyên ngành đào tạo Tiến sĩ đầu tiên của trường Đại học Thủy lợi. Trong đó phải kể đến năng lực tự đào tạo của các giảng viên đầu đàn như thầy Ngô Đình Tuấn,  người đầu tiên của Trường bảo vệ đặc cách thành công Luận án Phó tiến sĩ KHKT (nay là Tiến sĩ kỹ thuật) tại trường Đại học Thuỷ lợi vào năm 1980, tiếp theo là thầy Nguyễn Lại bảo vệ đặc cách thành công Luận án vào năm 1982. Đến nay đã có 44 Tiến sĩ Kỹ thuật tốt nghiệp từ Khoa Thuỷ văn và Tài nguyên nước và  nhiều Tiến sĩ đã tốt nghiệp do các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Khoa Thủy văn tham gia hướng dẫn ở các Cơ sở đào tạo ngoài trường.

Tất cả các Tiến sĩ này đều đã trở thành các nhà khoa học, nhà quản lý có năng lực, uy tín trong và ngoài ngành, đã và đang giữ những cương vị trọng trách ở các Bộ, các Trường Đại học, Cao đẳng, Viện nghiên cứu, các cơ quan Trung ương, các địa phương và các đơn vị Tư nhân khác. Một số trong các Tiến sĩ này đã trở thành cán bộ cao cấp như Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TS. Nguyễn Thái Lai); hay Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp của nước CHDCND Lào (PGS.TS Khamphat Suliphum). Hiện đang có 14 NCS đang tiếp tục nghiên cứu theo sự hướng dẫn của các Giáo sự, Phó giáo sư, Tiến sĩ của Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước cùng các đơn vị liên quan.