Giới thiệu Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước

Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước (TVTNN) thuộc Trường Đại học Thủy Lợi có các chức năng đào tạo và nghiên cứu khoa học. Hiện tại Khoa TVTNN chỉ đào tạo bậc đại học hệ chính quy với thời gian chuẩn là 4,5 năm.

Năm 1962 Trường đại học Thủy lợi đào tạo ngành Thủy văn đầu tiên, đến năm 1969 thành lập Khoa Thủy văn, là một trong ba khoa truyền thống của trường Đại học Thủy lợi: Khoa Thủy công, Khoa Thủy nông và Khoa Thủy văn

Trước năm 1980, Khoa Thủy văn đào tạo kỹ sư Thủy văn duy nhất trong cả nước. Đến nay Ngành Thủy văn Tài nguyên nước- Đại học Thủy lợi vẫn là con chim đầu đàn trong lĩnh vực Thủy văn Tài nguyên nước của nước ta, thể hiện:

 1. Có nhiều GS, PGS, TS được đào tạo tại các nước tiên tiến trên thế giới
 2. Là Khoa tổ chức đào tạo Sau đại học đầu tiên của nhà trường
 3. Đã đào tạo được trên 50 tiến sỹ chuyên ngành thủy văn học, phát triển nguồn nước, chỉnh trị sông và bờ biển
 4. là Khoa có các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn nhiều nhất có nhiều giải thưởng cao quý như giải thưởng Hồ chí Minh, Bông lúa vàng (chủ trì)
 5. Khoa thủy văn tham gia giải quyết những vấn đề lớn của Đất nước như: Thẩm định thiết kế, quy hoạch Thủy lợi, thủy điện, quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch chống lũ, quy hoạch chống ngập TP Hồ Chí Minh, xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa…
 6. Là Khoa có nhiều đồ án tốt nghiệp xuất sắc đạt giải Loa Thành. Từ năm 1988 đến năm đã có trên 80 đồ án được giải chiếm 40 % so với toàn trường .
 7. Sinh viên khoa Thủy văn tốt nghiệp ra trường sớm ổn định công ăn việc làm tại các Bộ ngành và nhiều công ty trong và ngoài nước …
 8. Là khoa có truyền thống đoàn kết, giữa sinh viên với các Thầy Cô giáo và sinh viên giữa các lớp với nhau, giữa thầy với thầy, giữa Khoa thủy văn và các khoa khác trong nhà trường và là khoa có Hội Cựu Sinh viên Thủy văn hoạt động vào loại sớm nhất hơn 10 năm nay.
 9. Là khoa có nhiều sáng tạo trong công tác đào tạo:
 • Đề xuất đào tạo KS Thủy văn theo hình thức Luân Huấn ( 6 tháng mùa khô học, 6 tháng mùa lũ về lại địa phương)
 • Cải tiến chương trình, môn học theo hướng tiên tiến hiện đại, thực tiễn Việt Nam.
 • Thay đổi tên khoa cho phù hợp với sự phát triển khoa học, công nghệ, phát triển KTXH của Đất nước;
 • Từ Thủy văn (hướng Địa lý) đến Thủy văn và Quy hoạch nguồn nước ( hướng kỹ thuật ) đến Thủy văn và Môi trường, Thủy văn Tài nguyên nước. Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước chủ động tham gia giải quyết các vấn đề về Thủy văn và Tài nguyên ven biển; Thủy văn và Tài nguyên nước biển và Hải đảo; Thủy văn sinh thái; Thủy Đất ngập nước …Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong phân tích tính toán, điều tra khảo sát Thủy văn – Tài nguyên nước trên đất liền, biển và hải đảo.

Trên đà phát triển của nhà trường, sự thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo an ninh quốc phòng của Đất nước, Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước ĐHTL hứa hẹn hội tụ điều kiện có khả năng đáp ứng giải quyết được những yêu cầu bức xúc của Đất nước liên quan đến lĩnh vực khoa học của Ngành.

Tương lai đầy sáng lạn. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm. Đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo, tiến lên. Nhất định Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước sẽ thành công.