Tiêu chuẩn, quy chuẩn

 1. Quy phạm Tính toán các đặc trưng thủy văn thiết kế - QP.TL.C-6-77
 2. TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê sông
 3. TCVN 10778:2015 Hồ chứa – Xác định các mực nước đặc trưng.
 4. TCVN 10406:2015 Công trình thủy lợi – Tính toán hệ số tiêu thiết kế.
 5. TCVN 10397:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Thi công, nghiệm thu.
 6. TCVN 10396:2015 Công trình thủy lợi – Đập hỗn hợp đất đá đầm nén – Yêu cầu thiết kế
 7. TCVN 9901:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế đê biển
 8. TCVN 9904:2014 Công trình thủy lợi - Công trình ở vùng triều - Yêu cầu tính toán thủy lực ngăn dòng.
 9. TCVN 9903:2014 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm.
 10. TCVN 9170 : 2012 Hệ thống tưới tiêu - Yêu cầu kỹ thuật tưới bằng phương pháp phun mưa.
 11. TCVN 9163 : 2012 Công trình thủy lợi - Bản vẽ cơ điện - Yêu cầu về nội dung
 12. TCVN 9162 : 2012 Công trình thủy lợi - Đường thi công - Yêu cầu thiết kế.
 13. TCVN 9161 : 2012 Công trình thủy lợi - Khoan nổ mìn đào đá - Phương pháp thiết kế, thi công và nghiệm thu
 14. TCVN 9160 : 2012 Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế dẫn dòng trong xây dựng
 15. TCVN 9159 : 2012 Công trình thủy lợi - Khớp nối biến dạng - Yêu cầu thi công và nghiệm thu
 16. TCVN 9158 : 2012 Công trình thủy lợi - Công trình tháo nước - Phương pháp tính toán khí thực
 17. TCVN 9157 : 2012 Công trình thủy lợi - Giếng giảm áp - Yêu cầu thi công và kiểm tra nghiệm thu
 18. TCVN 9150 : 2012 Công trình thủy lợi - Cầu máng vỏ mỏng xi măng lưới thép - Yêu cầu thiết kế
 19. TCVN 8646 : 2011 Công trình thủy lợi - Phun phủ kẽm bảo vệ bề mặt kết cấu thép và thiết bị cơ khí - Yêu cầu kỹ thuật
 20. TCVN 8645 : 2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá
 21. TCVN 8644 : 2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật khoan phụt vữa gia cố đê
 22. TCVN 8643 : 2011 Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới
 23. TCVN 8641 : 2011 Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm.
 24. TCVN 8639 : 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp khảo nghiệm các thông số máy bơm
 25. TCVN 8638 : 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa máy bơm chìm
 26. TCVN 8637 : 2011 Công trình thủy lợi - Máy bơm nước - Yêu cầu kỹ thuật lắp đặt và nghiệm thu
 27. TCVN 8642 : 2011 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thi công hạ chìm ống xi phông kết cấu thép
 28. TCVN 8636 : 2011 Công trình thủy lợi - Đường ống áp lực bằng thép - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và lắp đặt
 29. TCVN 8635 : 2011 Công trình thủy lợi - Ống xi phông kết cấu thép - Yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo và kiểm tra
 30. TCVN 8306:2009 Công trình thủy lợi - Kích thước các lỗ thoát nước có cửa van chắn nước
 31. TCVN 8305 : 2009 Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu
 32. TCVN 8304 : 2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi
 33. TCVN 8303 : 2009 Quy trình sơ họa diễn biến lòng sông
 34. Các hoạt động tiêu chuẩn, Quy chuẩn
 35. Dự thảo TCVN: Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công công trình giảm sóng và phá sóng bảo vệ bờ biển.
 36. Dự thảo TCVN :2015 Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật thiết kế, thi công, nghiệm thu kết cấu bảo vệ mái và chân đê biển