Kế hoạch tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 đối với sinh viên đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy và đại học hệ VLVH

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp đợt học kỳ 2 (2018 – 2019) cho sinh viên hệ chính quy (K57 ĐH khối kinh tế; K56ĐH, K56CĐ, K58LT và các khoá trước) và hệ VLVH (K49 và các khóa trước tại Hà Nội )

Chi tiết: xem tại đây