Thông báo: Tổ chức cuộc thi ảnh “Một thoáng Thủy lợi”

- Từ ngày 20/5/2018 đến hết ngày 15/6/2018: Nhận tác phẩm dự thi

- Từ ngày 21/5/2018 đến 15/6/2018: Đăng ảnh dự thi trên Fanpage của trường https://www.facebook.com/daihocthuyloi1959/

- Từ ngày 16/6 đến 20/6/2018: Ban tổ chức chấm các tác phẩm dự thi

- Ngày 21/6/2018: Công bố và trao giải

Chi tiết kế hoạch cuộc thi: tại đây

Nguồn: Trường đại học Thủy lợi