Bảo vệ cao học đợt 3 năm 2018 chuyên ngành Thủy văn học

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước tổ chức bảo vệ cao học cho 3 học viên với 3 đề tài sau:

1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và mô hình thủy văn phân bố trong đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến tài nguyên nước lưu vực sông Cầu

Học viên : Đinh Xuân Hùng   

GVHD : PGS TS Ngô Lê An; TS Lê Viết Sơn​

2. Nghiên cứu đánh giá sự biến đổi hình thái và đặc điểm thủy động lực vùng cửa sông ven biển sông Lam

Học viên : Đinh Xuân Trường 

GVHD : PGS TS Trần Duy Kiều ; GS TS Phạm Thị Hương Lan

3. Đánh giá hiệu quả cắt lũ của hồ Bản Lải, Tỉnh Lạng Sơn đến khu vực Hà Du

Học viên: Cao Lê Hùng

GVHD: PGS TS Trần Kim Châu

Một số hình ảnh tại buổi bảo vệ