Biết được những điều này các tân sinh viên sẽ vững vàng trong môi trường đại học

Môi trường đại học

  • 1. Không có thầy cô giáo kiểm tra việc học hàng ngày
  • 2. Không có bài tập về nhà hàng ngày
  • 3. Không có bài kiểm tra 15 phút
  • 4. Không có bài kiểm tra một tiết
  • 5. Phòng học, bạn học thay đổi theo môn học đăng ký
  • 6. Không có bố mẹ nhắc nhở quản lý.

Dẫn đến

  1. Các bạn sinh viên bị động trong công việc học hành.
  2. Không biết quản lý thời gian của mình dẫn đến chơi nhiều hơn học.
  3. Đến kỳ thi học vội theo đề cương, và học thuộc vẹt để viết vào bài thi y chang như trong đề cương.
  4. Có những bạn thích nghi không kịp thì bị thi lại, học lại, nhiều quá thì bị lưu ban, chán nản và bỏ học.

Cách quản lý bản thân khi thiếu sự sát sao, quan lý của bố mẹ và thây cô

1. Lên thư viện của trường mỗi ngày để củng cố lại lượng kiến thức đã học, tìm hiểu thêm kiến thức đã học từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Đó là cách các bạn có một kiến thức chuyên môn vững vàng, không phải học như “vẹt”. Thư viện của trường là một nơi rất lý tưởng cho các bạn đam mê công việc học hành nghiên cứu chuyên môn của mình với tủ sách rất giá trị, điều kiện học hành như bàn, ghế, quạt mát, điều hòa đầy đủ.

2. Tạo cho mình một nhóm bạn cùng thói quen học hành giống mình để trao đổi kiến thức, tạo động lực cùng nhau cố gắng.

Tránh hiện tượng để bản thân trượt dốc (là học lại, chơi quên học). Để lấy lại cân bằng, chúng ta phải cố gắng gấp 3 lần trước đó trong khi năng lượng không còn nhiều như trước. Thành công hay thất bại phụ thuộc vào chính các bạn!