Kế hoạch tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy tháng 12 năm học 2018 - 2019

Một số lưu ý:

- Theo kế hoạch số 1088 /KH-ĐHTL ngày 26/11/2018, Nhà trường triển khai đánh giá kết quả rèn luyện  học kỳ 1 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Theo kế hoạch số 1089 /KH-ĐHTL ngày 26/11/2018, Nhà trường triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 1 và toàn khóa học của sinh viên Chương trình tiên tiến hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019.

- Các lớp tổ chức họp lớp theo đúng thời gian và địa điểm quy định. Những lớp không tổ chức sinh hoạt lớp tại trường theo kế hoạch, có nguyện vọng thay đổi hình thức sinh hoạt lớp khác, như: đi dã ngoại, tham quan công trình, tổ chức tọa đàm về ngành nghề…, nộp đơn (có ý kiến của Giáo viên chủ nhiệm, Khoa chủ quản) gửi về phòng CTCT & Quản lý sinh viên trước ngày họp theo kế hoạch ít nhất 10 ngày.

-  Họp lớp là một trong những tiêu chí khi xét thi đua, khen thưởng năm học.

Chi tiết kế hoạch họp lớp tháng 12/2018: tại đây

Địa điểm sinh hoạt lớp: tại đây