Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước 50 năm xây dựng và phát triển

Trong suốt chặng đường trên 50 năm qua, Khoa đã và đang không ngừng phát triển trở thành một nơi đứng đầu trong cả nước về đào tạo ngành thủy văn, tài nguyên, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở các bậc tiến sĩ, thạc sĩ và đại học phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

NHỮNG PHẦN THƯỞNG CAO QUÝ CỦA KHOA  

(1). Các phần thưởng Tập thể

 • Huân chương Lao động hạng Nhì (1994), hạng Ba (1980):Bộ môn Tính toán Thuỷ văn(Nay là Bộ môn Thủy văn & Tài nguyên nước) (năm 2007)
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:Khoa Thủy văn và Tài nguyên nước (2011)

Bộ môn Tính toán Thuỷ văn (1977)

Bộ môn Thuỷ văn Công trình (1980)

 • Bằng khen cấp Bộ:                 KhoaThủy văn và Tài nguyên nước ( 1999, 2002, 2005, 2011)

Bộ môn Tính toán thuỷ văn (1999, 2009)

Bộ môn Thuỷ văn Công trình (1986, 2008)

Bộ môn Chỉnh trị sông và bờ biển (1986, 2009)

(2). Các phần thưởng cá nhân cao nhất 

 • Huân chương Lao động hạng 2:GS.TS. Ngô Đình Tuấn
 • Huân chương Lao động hạng 3:GS.TS. Ngô Đình Tuấn

  GS.TS. Hà Văn Khối

  GS.TS. Nguyễn Sinh Huy

  GS.TS. Lê Đình Thành

  PGS.TS. Đỗ Cao Đàm

                                                              PGS.TS.   Lê Văn Nghinh

  PGS. TS. Dương Văn Tiển

                                                              PGS.TS. Vũ Minh Cát

                                                             ThS. Phạm Đức Nghĩa

         Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

PGS.TS. Nguyễn Văn Lai

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Hoàng Thành Tùng

PGS.TS. Nguyễn Văn Tường

PGS. TS. Đặng Văn Bảng

 • Giải thưởng Bông lúa Vàng cho nhóm tác giả:

GS.TS. Hà Văn Khối

PGS.TS. Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS. Ngô Lê Long

TS. Nguyễn Thị Thu Nga

Và các thành viên tham gia khác

 • Giải thưởng nhân tài Đất Việt cho nhóm tác giả:

GS.TS. Nguyễn Sinh Huy

TS Hồ Chín

Và các thành viên tham gia khác

 • Giải thưởng Hồ Chí Minh cho nhóm tác giả:

GS.TS. Nguyễn Văn Chiến

PGS.TS Đỗ Cao Đàm (thành viên tham gia)

 • Nhiều thầy cô của Khoa được tặng thưởng Bằng khen, Huy chương, Kỷ niệm chương của các Bộ, ngành và nhiều giải thưởng khác.

Các nhà giáo của Khoa được Nhà nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam vinh danh các danh hiệu:

 1. Nhà giáo Nhân dân: GS.TS Ngô Đình Tuấn
 2. Nhà giáo Ưu tú:GS. Nguyễn Sinh Huy

TS Nguyễn Lại

PGS.TS Đỗ Cao Đàm

PGS.TS Đỗ Tất Túc

GS.TS Hà Văn Khối

PGS.TS Nguyễn Văn Thắng

PGS.TS Vũ Minh Cát

PGS.TS Lê Đình Thành

PGS.TS Lê Văn Nghinh.

PGS.TS Nguyễn Văn Lai

PGS TS Phạm Thị Hương Lan

PGS.TS Đặng Văn Bảng

GVC Nguyễn Văn Bảo

(3). Các giải thưởng sinh viên

Đội  ngũ sinh viên khoa thủy văn và Tài nguyên nước là đội ngũ trẻ, năng động, ham học hỏi nên hàng năm có nhiều đồ án tốt nghiệp của sinh viên gửi đi dự giải “ Đồ án tốt nghiệp xuất sắc ” của sinh viên đều đạt tỷ lệ cao nhất của trường Đại học Thủy lợi, gồm:

- Giải Đồ án Tốt nghiệp xuất sắc Loa Thành (1988-2016): 80 giải

Trong đó: Giải nhất: 5 giải ; Giải nhì : 22 giải

 

- Giải Vifotech:     

 

1. Trịnh Thanh Hương      Lớp 30V       Hướng dẫn:  GS.TS Hà văn Khối

2. Lê Bảo Trung                Lớp 40V       Hướng dẫn:  GS.TS Hà văn Khối

3. Ngô Lê An                     Lớp 40V       Hướng dẫn TS Nguyễn Mai Đăng

4. Phạm Vân Trang         Lớp 44V         Hướng dẫn PGS. TS Hoàng Thanh Tùng       

5. Trịnh Quang Toàn       Lớp 47V       Hướng dẫn PGS. TS Hoàng Thanh Tùng

- Giải Panasonic xanh :

1. Nguyễn Mạnh Minh Toàn        Lớp 44V Hướng dẫn PGS. TS Hoàng Thanh Tùng

Và còn nhiều giải thưởng khác