Công nhận danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ năm học 2017-2018

Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi công nhận danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Thủy Lợi năm học 2017-2018 (Danh sách kèm theo)

Chi tiết quyết định tại đây

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập xem tại đây (update 18/9/2017)

Danh sách Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập xem tại đây (update 11/01/2018)