Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2018 – 2019

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 cho sinh viên: tại đây